Ət və konservaların idxal rüsümü artırıldı - SİYAHI

 
 
Nazirlər Kabineti (NK) ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısını genişləndirib.
NK-dan verilən məlumata görə, bununla əlaqədar “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” qərara dəyişikliklər edilib və ona bir sıra mal mövqeləri əlavə edilib. Qərar noyabrın 7-dən qüvvəyə minəcək və 5 il müddətində qüvvədə olacaq.
 
Həmin malların siyahısını və onlara görə müəyyən edilmiş gömrük rüsumlarını təqdim edirik: İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllənmiş, pikellənmiş və ya adi üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), tük örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş:
 
bütöv dərilər, ikilənməmiş, quru halda hər biri 8 kq-dan çox olmayan, quru-duzlu halda 10 kq-dan çox olmayan və ya təzə, yaş-duzlu və ya ayrı konservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olmayan kütlə ilə:
 
təzə kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
yaş-duzlu kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
quru və ya quru-duzlu kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
digərləri kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
bütöv dəri, çəkisi 16 kq-dan çox:
 
təzə kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
yaş-duzlu kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
quru və ya quru-duzlu kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
digərləri kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
digərləri - gönü qalın, yarı qalın və ətək hissələri daxil olmaqla kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
Emal edilməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllənmiş, pikellənmiş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), yun örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, bu qrupun qeydlərinin 1-ci hissəsinin “v” bəndində sadalananlardan başqa:
 
yun örtüyü ilə:
quzuların kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
digərləri kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
yun örtüyü olmayan:
 
pikellənmiş kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
digərləri kq 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
 
iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) gönündən aşılanmış dəri və ya krast və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının, tük örtüyü olmayan gönlərindən hazırlanan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş və sonradan emal edilməmiş:
 
nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):
 
ikilənməmiş cilalanmamış üzlük; ikilənmiş üzlük:
 
İribuynuzlu mal-qaranın (camışlar daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dən (28 kvfutdan) artıq olmayan kq 1000 kq-a 350 ABŞ dolları
digərləri:
 
iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):
 
bütöv gönlərdən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dən (28 kvfutdan) artıq olan kq
 
1000 kq-a 350 ABŞ dolları
digərləri 1000 kq-a 350 ABŞ dolları
 
Qoyun və ya quzu gönündən aşılanmış dəri və ya krast, yun örtüyü olmayan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, lakin sonradan emal olunmamış:
 
nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxilolmaqla):
ikilənməmiş kq 1000 kq-a 150 ABŞ dolları
ikilənmiş kq 1000 kq-a 150 ABŞ dolları

Загрузка...
Загрузка...