​Rəsulzadə Səməd Vurğun haqqında- ”Bu pyesində vətənpərvərlik nişanələri var”

 
 
 
Moderator.az Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı silsilə yazılarına davam edir.
Bu dəfə ADR-in Milli Şura sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında bir faktı təqdim edəcəyik.
 
Zaman –zaman hər kəsdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Səməd Vurğun haqqında fikirləri də maraq doğurub. Bəziləri, bu fikirlərin birmənalı olmadığını da düşünüb.
Moderator.az Şərqdə ilk demokratik Respublikanın banisi olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Səməd Vurğun barədə nə dediyini araşdırıb.
Qeyd edək ki , Səməd Vurğun haqqında fikri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özünün 1950-ci ildə Ankarada mühacirətdə yaşayarkən yazdığı “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı əsərində qeyd edib. Fikirlər daha çox “Vaqif” pyesi barədədir və M.Ə.Rəsulzadə də pyesin gizli mesajları barədə danışıb. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu fikirlərini olduğu kimi orijinala toxunmadan sizlərə təqdim edirik :
“Tərcümə əsərlərindən başqa orijinal əsərlər də yazılmışdır: bunlar arasında yuxarıda haqqında danışdığımız Səməd Vurğun Stalini idealizə edən əsərlər yanında bir də “Vaqif” adlı mənzum dram yazmışdır. “Vaqif” XVIII yüzillikdə yaşamış məşhur Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin həyat və əsərlərindən ilham almaqla yazılmışdır. Ümumi sovet vətənpərvərliyinə rəvac verən son rus əsərlərindən öyrənməklə, Azərbaycan vətənpərvərliyinə rəvac verən bu pyes çağdaş Azərbaycan səhnəsinin ən uğurlu əsəri sayılır. Səmədin dili, şairlik qüdrəti və vətənpərvərliyi necə anlaması haqqında bir fikir yaratmaq üçün onun bu mənzuməsindən bəzi beytləri birgə gözdən keçirək.
Şair Vaqif, məlum olduğu kimi, Ağa Məhəmməd şah Qacar ilə müharibə edən Qarabağ xanının vəziri idi. Pyesə görə, Qarabağ xanı məğlub olmuş, Məhəmməd şahın keyf məclisi qurulmuşdur. Vaqif tutularaq onun hüzuruna gətirilir. Şair içəri girərkən Qacara baş əymir”.
 
Hazırladı: Elmin Nuri

Загрузка...
Загрузка...